Spring naar inhoud

Trimmen

Al vanaf de zeventiger jaren gaan Joop van der Kraan en Aad iedere zaterdagochtend een uurtje trimmen in de duinen.


Foto's van de trimgroep van GWS in de jaren 80, Deze groepsfoto in de sporthal in Noordwijk
Het trimtenue van de trimgroep in GWS en Akzo kleuren.


Hier het trimgroepje dat we vanaf 1999 tot ongeveer 2010 vormde. Mees, Theo, Joop en Aad koffie drinken in de Duinrand.


In 2012 even met Ivette koffie drinken na het trimmen ter eren van haar verjaardag, De Duinrand was toen reeds van eigenaar veranderd en op zaterdag ochtend gesloten.

Terug naar vorige bladzijde