Terug naar pagina 1

Overgenomen uit de “De Alkmadders van september 2008

Dit artikel gaat over Opa Adrianus van der Hoorn en de woning NOORDVEENWEG 17 TE NIEUWE WETERING

Dit jaar (2008) wordt de Oud Alkemadeprijs toegekend aan Rick en Mariska Drieman, die het huis(je) "Johanna" aan de Noordveenweg 17 op eigen initiatief en uit eigen middelen in de oorspronkelijke stijl hebben gerestaureerd. Zij zijn blij verrast met deze prijs en vinden het een bekroning op hun werk.

DE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS JOHANNA

Een houten noodwoning.

Op 23 februari 1924 dient Adrianus Godefridus van der Hoorn, schipper te Nieuwe Wetering, bij de gemeente Alkemade een verzoek in "voor het bouwen van een houten noodwoning op een terrein aan de Noordveense dijk". Het bedoelde terrein is een stuk tuinland dat hij voor 200 gulden heeft gekocht van Cornelis Bouwmeester.

Het moet een eenvoudige woning worden: zeven meter lang, vier meter breed en tussen de twee en twee en een halve meter hoog. Het huis bevat twee vertrekken (geen bovenverdieping) en de dakbedekking bestaat uit asfalt. Wel wordt er voor "een goede stookgelegenheid en privaat" gezorgd. De kosten voor de bouw van deze noodwoning bedragen driehonderd en vijftig gulden. De gemeente reageert zeer snel: vier dagen later, op 27 februari 1924, heeft Van der Hoorn de bouwvergunning al in handen.

GBouwtekening

Wie is Adrianus Godefridus van der Hoorn?

Adrianus Godefridus van der Hoorn is geboren op 29 oktober 1881 te Langeraar als zoon van Jacobus van der Hoorn en Cornelia Egberts. Van beroep is hij oorspronkelijk boerenarbeider, later wordt hij schipper. Op 17 september 1908 komt hij met zijn gezin vanuit Rijnsaterwoude te Nieuwe Wetering wonen. Zijn vrouw Johanna Maria van den Broek, waarmee hij op 28 juli 1904 is gehuwd, is afkomstig van Nieuwe Wetering. Zij is geboren op 16 oktober 1883 als dochter van Leendert van den Broek en Johanna van der Linden.

Uit het huwelijk worden twaalf kinderen geboren, waarvan er twee op zeer jonge leeftijd overlijden. De kinderen van Adrianus van der Hoorn en Johanna van den Broek zijn: Cornelia Johanna (28 augustus 1906) en Leonardus Jacobus (13 september 1907), beiden geboren te Rijnsaterwoude. In Alkemade worden achtereenvolgens geboren: Jacoba Maria (15 november 1908), Johannes Jacobus (28 maart 1910), Cornelis Jacobus (17 november 19 11 , overleden op 9 januari 19 12), Maria Cornelia ( 13 februari 1913), Godefridus Adrianus ( 15 juli 1914, overleden op 15 juni 1915), Godefridus Adrianus (20 augustus 1915), Johannes (22 september 1916), Geertruida Catharina ( 10 december 1917), Petronella Margaretha (19 december 1919) en Antonius (5 juni 1921). Als zij de noodwoning betrekken is het 12 personen tellende gezin al compleet. De oudste, dochter Jacoba, is dan achttien jaar en de jongste, zoon Antonius, drie jaar oud.

GFamilivdH

Het gezin Van der Hoorn voor de woning Noordveenweg 6. V.l.n.r.: achterste rij: Goof, Jan, Nard, Cor, Riet en Coop; voorste rij: Toon, Jo, pa Adrianus, ma Johanna, Geert en Nel.

Naar de tegenwoordige maatstaven gemeten is het onbegrijpelijk dat men in dit kleine huisje met een gezin van die grootte kan wonen, slapen, eten, wassen, enzovoort. Het woonoppervlak is krap 28 vierkante meter, verdeeld over twee vertrekken.

Er wordt een "echt" huis gebouwd

Na 2 '/2 jaar met zijn gezin in het houten huisje gebivakkeerd te hebben dient schipper Van der Hoorn op 12 oktober 1926 bij de gemeente Alkemade een verzoek in voor het bouwen van een arbeiderswoning "bestemd tot woning voor adressant en zijn gezin". De woning moet komen te staan langs de verkeersweg v66r de enkele jaren daarvoor gebouwde houten noodwoning.